Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon binnen de Gymnastiek Vereniging Barendrecht
Sporten is heel fijn. Je kunt er je energie in kwijt en je voelt je er fit door, maar soms gebeurt er iets waardoor de lol er vanaf gaat. Als je ergens mee zit, kan het heel fijn zijn om daar met iemand over te praten die je verder kan helpen. Rowan Huijgen (Arbeids- en Organisatiepsycholoog) is vertrouwenspersoon binnen de GVB. Heb je te maken gehad met ongewenst gedrag, en wil je daar graag in vertrouwen met iemand over praten, dan kan Rowan je verder helpen. Zij kan samen met jou bespreken wat er is gebeurt en vervolgens ondersteuning bieden, advies geven, bemiddelen en/of eventueel doorverwijzen.

Wat is ongewenst gedrag?
Ongewenst gedrag is in principe elk gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Denk aan: (Seksuele) intimidatie, agressie en/of geweld, pesten, discriminatie, stalking of ongelijke behandeling.

Voor wie?

Sporters
Als je zelf te maken hebt (gehad) met ongewenst gedrag op je sportvereniging is het allereerst belangrijk dat je er niet alleen mee blijft rondlopen. Denk nooit dat het aan jou ligt, wees niet bang dat je voor aansteller of leugenaar wordt uitgemaakt. Het gaat om jou, dus jíj bepaalt wat je oké vindt. Dat is niet voor iedereen hetzelfde. Jij bent de enige die weet wat je wel en niet goed vindt. En daar moet iedereen naar luisteren. Je teamgenoten, je coach, je trainer, iedereen. Als er iets gebeurt wat je vervelend vind is het belangrijk om zo snel mogelijk aan de pleger duidelijk te maken dat je niet van zijn gedrag of opmerkingen gediend bent, en dat het moet ophouden. Als dat niet helpt, kun je er het beste over praten met iemand die je vertrouwt. Een vriend of vriendin, teamgenoot, je ouders of onze contactpersoon Rowan. Rowan zal samen met jou proberen op een rijtje te krijgen wat er gebeurt en wat je zou kunnen doen om de situatie te doorbreken.

Ouders
Als ouder van een sportend kind weet je als geen ander wat sporten voor hen kan betekenen. Voor veel kinderen en jongeren is de sportvereniging niet alleen de plek waar zij trainen. Ze gaan er ook heen voor de gezelligheid, de aandacht, en om plezier te maken met hun sportvrienden. Sportverenigingen doen er vaak veel aan om sporten leuk en veilig te houden. Een veilige omgeving waarborgen door aandacht te hebben voor een open en positieve atmosfeer en door duidelijke afspraken over omgangsvormen te maken, is daarbij van groot belang. Dit is belangrijk omdat daardoor ongewenste omgangsvormen minder kans krijgen, bespreekbaar zijn en snel kunnen worden aangepakt. Als je kind lastiggevallen wordt op de sportvereniging heeft dat vaak gevolgen voor het enthousiasme en het plezier waarmee het kind sport. Gedragsveranderingen zijn een duidelijk signaal dat er iets aan de hand is. Deze signalen kunnen door van alles komen; het kan gewoon een ‘dipje’ zijn, maar ook het gevolg van vervelende ervaringen. Vervelende verhalen of lichamelijke klachten kunnen erop duiden dat er iets speelt. Het is van belang dat je dergelijke signalen serieus neemt en in een gesprek met jouw kind onderzoekt wat er aan de hand is. Dat is natuurlijk ook de verantwoordelijkheid van de sportvereniging, maar als ouder zie je zoiets waarschijnlijk het eerst. Als ouder kun je een actieve rol vervullen bij het voorkómen en vroegtijdig signaleren van ongewenst gedrag. Blijf niet zitten met vragen, twijfels en klachten. Als je bijvoorbeeld naar aanleiding van signalen in het gedrag van je kind zelf vragen hebt waarop je geen antwoord weet, neem dan contact op met het Rowan Huijgen, op basis daarvan krijg je advies over wat de mogelijkheden zijn om tot een goede aanpak te komen

Leiding
Als trainer of begeleider van (jonge) sporters heb je een belangrijke functie. Je werkt met mensen die in sportief en persoonlijk opzicht volop in ontwikkeling zijn. Sportief gezien heb je samen hetzelfde doel: steeds beter worden. Maar je taak als sportbegeleider gaat – zeker bij jonge sporters – verder dan de sportbeoefening. Je bent (mede)verantwoordelijk voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van je sporters. Je wilt dat zij hun sport kunnen beoefenen in een veilige omgeving waar ze zich op hun gemak voelen. Ook de ouders willen dat. Daarom is het van belang dat je je als trainer bewust bent van situaties die het plezier in de sport ernstig kunnen bedreigen. Spelen er zaken in jouw groep waar je geen raad mee weet of ervaar jij zelf ongewenst gedrag van je leerlingen, hun ouders of collega’s, dan kan Rowan je verder helpen.

Contact
Wil jij contact opnemen met Rowan? Stuur dan een email naar vertrouwenspersoon@gvbarendrecht.nl Vermeld je naam en telefoonnummer en geef aan wanneer je het beste telefonisch bereikbaar bent. Rowan zal dan zo snel mogelijk contact met jou opnemen voor een persoonlijk gesprek. Natuurlijk mag je in de mail al aangeven waarover je wilt praten, maar dit hoeft niet!