Lidmaatschap

inschrijfformulier

Gymvereniging Barendrecht heeft voor ieder wat wils binnen de kaders van de gymnastiek in de disciplines: Ritmisch Gym, Jazz/ Dans en Turnen.

Proefles
Lijkt het u leuk om een bepaalde les te gaan volgen of twijfelt u nog? Er is altijd de gelegenheid om 2 proeflessen te volgen. U kunt een proefles aanvragen, de betreffende contactpersoon zal dan contact met u op nemen en u laten weten wanneer u of uw kind de proefles kan volgen.

Lid worden van GV Barendrecht
Wilt u lid worden van GV Barendrecht? Dat kan door het invullen van ons inschrijfformulier dat u kunt downloaden en printen of verkrijgbaar is bij de betreffende leiding. Na het invullen van het formulier levert u dit de eerstvolgende les in bij de leiding. Nadat de ledenadministratie uw gegevens heeft verwerkt zal eventuele contributie kosten van het lopende kwartaal verwerkt worden en samen met de inschrijfkosten geïncasseerd worden. Deze incasso zal altijd aan het einde van een maand uitgevoerd worden.

Contributie
De contributie van GV Barendrecht is gebaseerd op 40 lesweken per jaar. De contributie wordt 4 keer per jaar geïncasseerd aan het einde van de eerste maand van het kwartaal. Dus eind januari, april, juli en oktober. Voor leden die 9 of meer uren per maand bij ons sporten wordt de contributie maandelijks afgeschreven.

De contributie van GV Barendrecht is alsvolgt opgesteld n.a.v. het aantal uren dat u bij ons sport:

 uur per week per maand per kwartaal
1 uur € 17,50 € 52,50
2 uur € 28,50 € 85,50
3 uur € 35,50 € 106,50
4 uur € 39,50 € 118,50
5 uur € 44,00 € 132,00
6 uur € 46,00 € 138,00
7 uur € 48,00 € 144,00
8 uur € 50,00 € 150,00
9 uur € 54,00 € 162,00
10 uur € 57,00 € 171,00
11 uur € 59,00 € 177,00
12 uur € 62,00 € 186,00
13 uur € 64,00 € 192,00
14 uur € 66,00 € 198,00

Als u lid bent van GV Barendrecht, bent u ook automatisch lid van de KNGU. Hiervoor moet ook bondscontributie worden afgedragen. Bondscontributie is een vast bedrag ongeacht hoeveel uur u bij ons sport.

 KNGU Bondscontributie per kwartaal per jaar
Jeugdleden € 5,65 € 22,60
Seniorleden (vanaf 16 jaar) € 6,95 € 27,80

Inschrijfkosten
Nieuw leden betalen € 12,50 inschrijfgeld, de KNGU bondsbijdrage wordt per kwartaal in rekening gebracht.

Wijzigingen
Leden kunnen wijzigingen, zoals bijvoorbeeld een verhuizing of andere contactgegevens, doorgeven via een e-mail naar ledenadministratie@gvbarendrecht.nl

Afschrijving contributie niet gelukt
Soms lukt het niet om de contributie van uw rekening af te schrijven. Dit kan diverse oorzaken hebben. Onze contributie beheer zal einde van de volgende maand opnieuw proberen de contributie af te schrijven. Indien dit wederom niet lukt zal er contact met u opgenomen worden. U blijft ten alle tijden de contributie verschuldigd aan GV Barendrecht.
Zijn er gegronde redenen waardoor het betalen van de contributie (tijdelijk) niet lukt dan zullen wij altijd open staan om een gesprek aan te gaan om hier samen tot een oplossing en afspraken te komen. Ook zijn er fondsen waar u, indien er aan de voorwaarden wordt voldaan, aanspraak op kan maken. Ook hier kunnen wij u zonodig helpen of verwijzen.

Opzeggen van het lidmaatschap
Het opzeggen van een lidmaatschap bij GV Barendrecht kan alleen per kwartaal. Indien u het lidmaatschap bij GV Barendrecht wil opzeggen, dient dit minimaal 10 dagen voor het einde van het kwartaal per e-mail te zijn ontvangen bij ledenadministratie@gvbarendrecht.nl. U zult dan voor einde van de maand een bevestiging per mail ontvangen dat uw opzegging is verwerkt. Indien er niet tijdig, zoals hierboven beschreven, is opgezegd bent u (bonds)contributie verschuldigd over het komende kwartaal. Voor vragen of meer informatie kunt u een bericht sturen naar contributiebeheer@gvbarendrecht.nl.

Opzeggen van lidmaatschap bij GV Barendrecht.

* indicates required field